52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcasting method
x2 / Discovery and recruitment platform
52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcast method
x2 / Discovery and recruitment platform
<NL>

Analoge manifestaties via nodeloze bureaucratie.
Dienstverlening.

---

Anti.Anti. bedenkt en ontwikkelt systemen voor diverse praktische en inhoudelijke doeleinden. Deze collectieve handelingen worden eveneens ten dienste gesteld van derden. Gezien hun bewust omslachtige karakter dienen ze best gebruikers die niet op zoek zijn naar maximale efficiëntie, groei en visibiliteit. En hoewel ons doel niet artistiek is, hechten we belang aan de uitstraling van de resultaten.

---

Systeem functie status toepassing
52 identificatie- & opvolgtool uitvoerbaar 03.08.2022
26 focus- en rolcontrole uitvoerbaar 05.18.2023
256 kopieer- en codeermechanisme gepauzeerd 2025 (?)
90 inzet- en financieringsevenement in ontwikkeling 23.02.2024
24 bevragings- en uitzendmethodiekin gebruik 06.02.2024
x2 ontdekkings- en rekruteringsplatform in ontwikkeling 26.08.2023
=:

BB DC LA MH MV PK WV

v1.0 since 2014
v2.0 since 2021

---

Streeft naar een onafhankelijke werking.
Draait op wafels, honing en engagement.
Bewust afwezig op sociale media.


Aspires to be an independent operation.
Runs on waffles, honey and commitment.
Intentionally absent from social media.


---

Anti.Anti. vzw

ON 0643.820.474
IBAN BE25 0017 7539 9282
<EN>

Analog manifestations through needless bureaucracy.
Services.

---

Anti.Anti. imagines and develops systems for various practical and substantive purposes. These collective operations are also made available for third party use. Given their deliberately cumbersome nature, they best serve users who are not looking for maximum efficiency, growth and visibility. Although the intent is not artistic, we do put importance on the appearance of our output.

---

System purpose status application
52 ID and tracking tool executable 03.08.2022
26 focus and role check executable 05.18.2023
256 copy and coding mechanism on hold 2025 (?)
90 wager and funding event in development 23.02.2024
24 inquiry and broadcasting methodlive 06.02.2024
x2 discovery and recruitment platform in development 26.08.2023
2024 - Anti.Anti. vzw