52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcasting method
x2 / Discovery and recruitment platform
52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcast method
x2 / Discovery and recruitment platform

'24' - Verkiezingen

<NL>

Met oog op de lokale verkiezingen van 13.10.2024 organiseerde Anti.Anti. een bevraging bij alle politieke partijen in Genk (BE) en Hasselt (BE) omtrent hun visie op en plannen voor het lokale cultuurbeleid.

Daarmee willen we de aandacht vestigen op het belang van lokaal cultuurbeleid bij het vormgeven van het sociale weefsel van de stad. Cultuur laat ons immers begrijpen wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

Helaas krijgen culturele visies en plannen doorgaans geen prominente plek in politieke verkiezingsprogramma’s vanwege andere.

Het is met deze bezorgdheid dat we een vergelijkende bevraging organiseerden om onszelf, maar ook anderen die onze interesse delen, te informeren. Hierbij boden we iedere politieke partij evenveel recht en ruimte om hun standpunten uit te drukken.

De vorderingen binnen dit project zijn te volgen via de planningstabel.

---

Publicatie antwoorden bevraging:

Publicatie 1 van 6 Hoofdvraag 1/3 17.06.24 Lees hier
Publicatie 2 van 6 Bijvraag 1/3 08.07.24 Lees hier
Publicatie 3 van 6 Hoofdvraag 2/3 29.07.24 Gepland
Publicatie 4 van 6 Bijvraag 2/3 19.08.24 Gepland
Publicatie 5 van 6 Hoofdvraag 2/3 09.09.24 Gepland
Publicatie 6 van 6 Bijvraag 2/3 30.09.24 Gepland

Projectdetails:

 • Iedere partij kreeg dezelfde drie hoofdvragen.
 • Iedere partij kreeg drie gepersonaliseerde bijvragen/vervolgvragen.
 • De vragen werden geformuleerd door een door Anti.Anti. samengestelde Interstedelijke Raad der Enquêteurs (I.R.d.E.), waarvan de identiteit op maandag 14.10.2024 bekendgemaakt zal worden.
 • Het verzamelen van de antwoorden verliep enkel analoog - via briefwisseling - zowel voor het ontvangen als het terugzenden.
 • Het verzamelen van de antwoorden verliep enkel conform de door Anti.Anti. aangeleverde papieren formulieren.
 • De antwoorden zijn niet geredigeerd, de formulieren integraal gepubliceerd.
 • De hoeveelheid ruimte om te antwoorden was voor iedere partij gelijk, de manier van antwoorden was echter vrij.
 • De publicatie van de antwoorden van alle partijen gebeurt in de periode tussen de twee verkiezingsdata (09.06.2024 en 13.10.2024) met een interval van telkens drie weken, zie planningstabel.
 • De publicatie gebeurt via deze website, via één publiek aanplakbord in de stad (stadsbibliotheek Genk) en via een kettingbriefsysteem (startend bij zeven inwoners van de stad).
 • Indien een partij niet wenste deel te nemen of de antwoorden niet (of niet tijdig) ontvangen werden, dan wordt dit ook meegedeeld bij de publicatie van de bevraging.
 • Binnen het project is Anti.Anti. enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem, de Interstedelijke Raad der Enquêteurs (I.R.d.E.) enkel voor het formuleren van de vragen en de politieke partijen enkel voor hun deelname en antwoorden.
Planningstabel:

In/uit Onderdeel Verzender/ontvanger Status Genk Data Genk Status Hasselt Data Hasselt
Uit Vraag deelname en contactgegevens Fractievoorzitters partijen Bezorgd 07.02.24 Bezorgd 06.02.24
Uit Herinnering vraag deelname en contactgegevens Fractievoorzitters partijen Bezorgd 19.02.24 Bezorgd 20.02.24
In Antwoord deelname en contactgegevens cd&v Beantwoord 24.02.24 Onbeantwoord /
Groen Beantwoord 27.02.24 Buiten deadline 11.03.24
N-VA Beantwoord 08.03.24 Onbeantwoord /
Open Vld Onbeantwoord / Onbeantwoord /
PVDA Beantwoord 28.02.24 Buiten deadline 14.03.24
Vlaams Belang Onbeantwoord / Onbeantwoord /
Vooruit Beantwoord 11.03.24 Onbeantwoord /
Uit Bevestiging keuze deelname Aanspreekpunten en fractievoorzitters partijen Bezorgd 01.03.24 Bezorgd 06.03.24
Uit 3 hoofdvragen Aanspreekpunten partijen Bezorgd 12.03.24 Geannuleerd 11.03.24
In Antwoorden 3 hoofdvragen cd&v Beantwoord 05.04.24 / /
Groen Onbeantwoord / / /
N-VA Onbeantwoord / / /
Open Vld / / / /
PVDA Onbeantwoord / / /
Vlaams Belang / / / /
Vooruit Onbeantwoord / / /
Uit 3 bijvragen Aanspreekpunten partijen Bezorgd 28.04.24 Geannuleerd 29.04.24
In Antwoorden 3 bijvragen cd&v Beantwoord 21.05.24 / /
Groen (hoofdvragen bis, geen bijvragen) Onbeantwoord / / /
N-VA (hoofdvragen bis, geen bijvragen) Onbeantwoord / / /
Open Vld / / / /
PVDA (hoofdvragen bis, geen bijvragen) Onbeantwoord / / /
Vlaams Belang / / / /
Vooruit (hoofdvragen bis, geen bijvragen) Onbeantwoord / / /
Uit Aanvraag aanplakbord Stedelijke diensten Bezorgd 08.05.24 Geannuleerd 08.05.24
In Antwoord mogelijkheid aanplakbord Stedelijke diensten Beantwoord 29.05.24 / /
Uit Publicatie antwoorden hoofdvraag 1/3 Verdeelpunten kettingkopie Bezorgd 17.06.24 Geannuleerd 17.06.24
Aanplakbord stadhuis stadsbibliotheek Gepubliceerd 17.06.24 Geannuleerd 17.06.24
Publicatie antwoorden bijvraag 1/3 Verdeelpunten kettingkopie Bezorgd 08.07.24 Geannuleerd 08.07.24
Aanplakbord stadhuis stadsbibliotheek Gepubliceerd 08.07.24 Geannuleerd 08.07.24
Publicatie antwoorden hoofdvraag 2/3 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 29.07.24 Geannuleerd 29.07.24
Aanplakbord stadhuis stadsbibliotheek Gepland 29.07.24 Geannuleerd 29.07.24
Publicatie antwoorden bijvraag 2/3 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 19.08.24 Geannuleerd 19.08.24
Aanplakbord stadhuis stadsbibliotheek Gepland 19.08.24 Geannuleerd 19.08.24
Publicatie antwoorden hoofdvraag 3/3 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 09.09.24 Geannuleerd 09.09.24
Aanplakbord stadhuis stadsbibliotheek Gepland 09.09.24 Geannuleerd 09.09.24
Publicatie antwoorden bijvraag 3/3 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 30.09.24 Geannuleerd 30.09.24
Aanplakbord stadhuis stadsbibliotheek Gepland 30.09.24 Geannuleerd 30.09.24
Uit Bekendmaking samenstelling I.R.d.E. Gepland 14.10.24 Geannuleerd 14.10.24
© 2024 - Anti.Anti. vzw
privacy policy