52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcasting method
x2 / Discovery and recruitment platform
52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcast method
x2 / Discovery and recruitment platform

'24' - Verkiezingen

<NL>

Met oog op de lokale verkiezingen van 13.10.2024 organiseert Anti.Anti. een bevraging bij alle politieke partijen in Genk (BE) en Hasselt (BE) omtrent hun visie op en plannen voor het lokale cultuurbeleid.

Daarmee willen we de aandacht vestigen op het belang van lokaal cultuurbeleid bij het vormgeven van het sociale weefsel van de stad. Cultuur laat ons immers begrijpen wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

Terwijl we manoeuvreren door de complexiteit van het maken van een geïnformeerde keuze voor de verkiezingen, erkennen we dat voor sommigen, waaronder wijzelf, de visie op cultuur een belangrijke rol speelt.

Helaas krijgen culturele visies en plannen doorgaans geen prominente plek in politieke verkiezingsprogramma’s vanwege andere (helaas vaak populistische en polariserende) maatschappelijke hangijzers.

Het is met deze bezorgdheid dat we een vergelijkende bevraging zullen starten om onszelf te informeren, maar ook anderen die onze interesse delen. Hierbij bieden we iedere politieke partij evenveel recht en ruimte om hun standpunten uit te drukken.

Details:

 • Iedere partij krijgt dezelfde 3 hoofdvragen.
 • Iedere partij krijgt 3 gepersonaliseerde bijvragen.
 • De vragen worden geformuleerd door een door Anti.Anti. samengestelde Interstedelijke Raad der Enquêteurs (I.R.d.E.), waarvan de identiteit op maandag 14.10.2024 bekendgemaakt zal worden.
 • Het verzamelen van de antwoorden verloopt enkel analoog, via briefwisseling, zowel voor het ontvangen als het terugzenden.
 • Het verzamelen van de antwoorden verloopt enkel via de door Anti.Anti. aangeleverde papieren formulieren.
 • Op de antwoorden wordt niet geredigeerd, de formulieren worden integraal gepubliceerd.
 • De hoeveelheid ruimte om te antwoorden is voor iedere partij gelijk, de manier van antwoorden is echter vrij.
 • De publicatie van de antwoorden van alle partijen gebeurt in de periode tussen de 2 verkiezingsdata (09.06.2024 en 13.10.2024) met een interval van telkens 3 weken, zie planningstabel.
 • De publicatie gebeurt via deze website, via 1 publiek aanplakbord in iedere stad (o.v.) en via een kettingbriefsysteem (startend bij 7 inwoners van iedere stad).
 • Indien een partij niet wenst deel te nemen of de antwoorden niet (of niet tijdig) werden ontvangen, dan zal dit ook worden meegedeeld bij de publicatie van de bevraging.
 • Binnen het project is Anti.Anti. enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem en de Interstedelijke Raad der Enquêteurs (I.R.d.E.) enkel voor het formuleren van de vragen.
In/uit Onderdeel Verzender/ontvanger Status Genk Data Genk Status Hasselt Data Hasselt
Uit Vraag deelname en contactgegevens Fractievoorzitters partijen Bezorgd 07.02.24 Bezorgd 06.02.24
Uit Herinnering vraag deelname en contactgegevens Fractievoorzitters partijen Bezorgd 19.02.24 Bezorgd 20.02.24
In Antwoord deelname en contactgegevens cd&v Beantwoord 24.02.24 Onbeantwoord /
Groen Beantwoord 27.02.24 Onbeantwoord /
N-VA Onbeantwoord / Onbeantwoord /
Open Vld Onbeantwoord / Onbeantwoord /
PVDA Beantwoord 28.02.24 Onbeantwoord /
Vlaams Belang Onbeantwoord / Onbeantwoord /
Vooruit Onbeantwoord / Onbeantwoord /
Uit Bevestiging keuze deelname Aanspreekpunten en fractievoorzitters partijen Gepland 01.03.24 Gepland 04.03.24
Uit Aanvraag aanplakbord stadhuis Stedelijke diensten Gepland 04.03.24 Geannuleerd 04.03.24
In Antwoord mogelijkheid aanplakbord stadhuis Stedelijke diensten
Uit 3 hoofdvragen Aanspreekpunten partijen Gepland 11.03.24 Geannuleerd 11.03.24
In Antwoorden 3 hoofdvragen cd&v
Groen
N-VA
Open Vld
PVDA
Vlaams Belang
Vooruit
Uit 3 bijvragen Aanspreekpunten partijen Gepland 29.04.24 Geannuleerd 29.04.24
In Antwoorden 3 bijvragen cd&v
Groen
N-VA
Open Vld
PVDA
Vlaams Belang
Vooruit
Uit Publicatie antwoorden hoofdvraag 1 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 17.06.24 Geannuleerd 17.06.24
Aanplakbord stadhuis (o.v.) Gepland (o.v.) 17.06.24 Geannuleerd 17.06.24
Publicatie antwoorden bijvraag 1 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 08.07.24 Geannuleerd 08.07.24
Aanplakbord stadhuis (o.v.) Gepland (o.v.) 08.07.24 Geannuleerd 08.07.24
Publicatie antwoorden hoofdvraag 2 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 29.07.24 Geannuleerd 29.07.24
Aanplakbord stadhuis (o.v.) Gepland (o.v.) 29.07.24 Geannuleerd 29.07.24
Publicatie antwoorden bijvraag 2 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 19.08.24 Geannuleerd 19.08.24
Aanplakbord stadhuis (o.v.) Gepland (o.v.) 19.08.24 Geannuleerd 19.08.24
Publicatie antwoorden hoofdvraag 3 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 09.09.24 Geannuleerd 09.09.24
Aanplakbord stadhuis (o.v.) Gepland (o.v.) 09.09.24 Geannuleerd 09.09.24
Publicatie antwoorden bijvraag 3 Verdeelpunten kettingkopie Gepland 30.09.24 Geannuleerd 30.09.24
Aanplakbord stadhuis (o.v.) Gepland (o.v.) 30.09.24 Geannuleerd 30.09.24
Uit Bekendmaking samenstelling I.R.d.E. Gepland 14.10.24 Geannuleerd 14.10.24
2024 - Anti.Anti. vzw