52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcasting method
x2 / Discovery and recruitment platform
52 / ID and tracking tool
26 / Focus and role check
256 / Copy and coding mechanism
90 / Wager and funding event
24 / Inquiry and broadcast method
x2 / Discovery and recruitment platform

<NL>

Anti.Anti. bedenkt en ontwikkelt systemen voor praktische en inhoudelijke doeleinden, deze worden eveneens ten dienste gesteld van derden. Gezien het bewust omslachtige karakter van de oplossingen dienen ze best gebruikers die niet op zoek zijn naar efficiëntie, groei en visibiliteit.

---

Systeem functie status toepassing
52 identificatie- & opvolgtool uitvoerbaar 03.08.2022
26 focus- en rolcontrole uitvoerbaar 05.18.2023
256 kopieer- en codeermechanisme in ontwikkeling 2025
90 inzet- en financieringsevenement in ontwikkeling 23.02.2024
24 bevragings- en uitzendmethodiekin gebruik 06.02.2024
x2 ontdekkings- en rekruteringsplatform in ontwikkeling 26.08.2023

<ENG>

Anti.Anti. imagines and develops systems for practical and substantive purposes, these are also made available for third party use. Given the deliberately cumbersome nature of the solutions, they best serve users who are not looking for efficiency, growth and visibility.

---

System purpose status application
52 ID and tracking tool executable 03.08.2022
26 focus and role check executable 05.18.2023
256 copy and coding mechanism in development 2025
90 wager and funding event in development 23.02.2024
24 inquiry and broadcasting methodlive 06.02.2024
x2 discovery and recruitment platform in development 26.08.2023
2024 - Anti.Anti. vzw